خدمات مشاوره در گرگان

مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری

مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه های دکتری و ارشد کلیه رشته ها و گرایش ها به ویژه رشته های روانشناسی و کشاورزی با استفاده از نرم افزار sas وspss

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۴:۰۶ | صفرنژاد

گرگان ایزو (ISO)

-انجام خدمات مشاوره استاندارد سیسم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و سایر استاندارد های ایزو -انجام خدمات صدور وتهیه گواهینامه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بهرام قدیری